Tehnologija zajemanja in obdelave podatkov

Tehnologija zajemanja in obdelave podatkov

Tehnologija zajemanja in obdelave podatkov​

Tehnologija zajemanja in obdelave podatkov

Tehnologija zajemanja in obdelave podatkov sestoji iz vrste postopkov, kjer se uporablja numerične zapise, izračune energij oblik, lastnosti vpliva barv, zapise zvoka, razčlenitve socioloških, filozofskih in historičnih prvin. Ko so obdelani univerzalni podatki se dodajo specifični podatki in želje posameznikov in po končanih preračunih in meritvah se oblikuje končni zapis v obliki znakov, barv, simbolov in numeričnih kod.

Kako deluje tehnologija zajemanja in obdelave podatkov?

Po metodah informacijskih Tehnologij Poznik nam je omogočeno zaznati tiste temeljne odklone in stanja, ki omogočajo pristope uravnavanja in vplivanja na vzroke in ne zgolj na posledice. Primarno uporabljamo radiestezijske pripomočke in kineziološke teste. Tako pridobimo prvo oceno različnih stanj in vplivov. Temu sledi kopica različnih postopkov s pomočjo katerih utrdimo prepričanje, da smo pravilno zajeli in opredelili težavo ali določeno stanje. Ko s pomočjo meritev in izkustvene empirike dosežemo modulacijo, smo sposobni izdelati kodni zapis za procesiranje sprememb. Ta nam omogoča, da ga vtisnemo, odtisnemo ali vsevamo v različne nosilce, ki so različnih barv, oblik, velikosti in so izdelani iz različnih materialov. Ti različni prenosniki – nosilci informacij nato delujejo sami po sebi in v stiku z določenimi prvinami.

predstavitev podjetja poznik