Tehnologija izdelave informacijskega odtisa

Tehnologija izdelave informacijskega odtisa

Tehnologija izdelave informacijskega odtisa

Tehnologija za izdelavo informacijskega odtisa

S ponosom vam predstavljamo naš produkt, ki je nastal na osnovi dolgoletnih raziskav in v tem procesu pridobljenih znanj ter spoznanj s področja informacijskih tehnologij. S pomočjo tehnologije za izdelavo informacijskega odtisa je možno izvajati ocene stanja različnih subjektov, objektov in okoliščin. Odgovor, ki ga s pomočjo raziskav dobimo, imenujemo informacijski odtis.

KAJ JE INFORMACIJSKI ODTIS?

Informacijski odtis je postopek, ki nam poda informacije o univerzalnih in posebnih stanjih in energijah. Skozi postopek, ki ga opravimo s pomočjo združevanj tehnologij Poznik izdelamo protokole in pristope za spremembo ugotovljenega stanja. Informacijski odtis lahko naredimo za ljudi, živali, rastline, prostor, materiale in okolje.

Kako pridobivamo informacije za izdelavo informacijskega odtisa?

Da lahko razložimo postopek pridobivanja informacijskega odtisa, moramo najprej začeti pri temeljih. Vse kar nas obdaja in mi sami – vse ima vpliv na vse in vsakogar. Kadar so ti vplivi v sozvočju razloga za skrbi ni, saj vse deluje v skladu z našimi pričakovanji. Vendar vedno v življenju pridemo do točke, ko temu ni tako. Takrat se sprašujemo, kaj je narobe in kaj moramo storiti, da bi bilo bolje.

KAKO PRIDOBIVAMO INFORMACIJE ZA IZDELAVO INFORMACIJSKEGA ODTISA?

Da lahko razložimo postopek pridobivanja informacijskega odtisa, moramo najprej začeti pri temeljih. Vse kar nas obdaja in mi sami – vse ima vpliv na vse in vsakogar. Kadar so ti vplivi v sozvočju razloga za skrbi ni, saj vse deluje v skladu z našimi pričakovanji. Vendar vedno v življenju pridemo do točke, ko temu ni tako. Takrat se sprašujemo, kaj je narobe in kaj moramo storiti, da bi bilo bolje.

Trenutno veljavne znanstvene metode merjenja ne dosegajo zadostnih informacij za odgovore na tako kompleksna vprašanja, kot so procesi življenja. Prav vsaka naprava, ki jo je ustvaril človek, ima določene motnje oziroma nepopolnosti vgrajene že na začetku in tako nikoli ne more zaznati temeljnih nosilcev – povzročiteljev sprememb. Tako se še vedno ukvarja zgolj s posledicami, ki imajo dovolj velik odklon, da jih je možno zaznati. Vse preostalo ostaja zavito v tančico skrivnosti ... 

Postopek informacijskega odtisa pa raziskuje stanja, za zaznavo katerih ne potrebujemo tehnoloških postopkov in aparatur, temveč harmonizacijo v skladu z naravnimi zakoni, ki so obstajali preden je človek prvič želel zavladati, sočloveku, živalim in naravi. Kadar uspemo zaznati in definirati informacijsko-energetski odtis, takrat imamo možnost procesirati aktivnosti za spremembo.

Kdo lahko izvaja postopek pridobivanja informacijskega odtisa? 

Zaradi kompleksnosti pridobivanja informacij in nabora znanj, ki jih oseba potrebuje, je možnost izdelave informacijskega odtisa omejena na redke posameznike. Zgolj človek odprtega srca in duha, človek z razvitimi potenciali, mirno vestjo in nepreračunljivo željo pomagati, ima možnost zaznati, pravilno zajeti in procesirati informacije pridobljene po postopkih, v katerih je merilno sredstvo njegova duša, zavest in biopotencial. Takšna pokončna drža človeku narekuje, da upošteva vse, kar je kdajkoli že kdaj poskusil, izumil, koristno udejanjil in dal na ogled. Kaj bo uporabil zase in druge pa ostaja njegova in samo njegova odločitev.

Informacijske Tehnologije Poznik omogočajo obdelavo podatkov na način, da na osnovi pridobljenih rezultatov procesiramo postopke za izdelavo protokola, ki omogoča potrebne in želene spremembe.

To seveda ne pomeni, da ni bistvenih sprememb v strukturi in elektrodinamiki molekulskih združb. Te kljub temu vplivajo na različne kemične reakcije v vodi in s tem tudi na biokemijo rastlinskega, živalskega in človeškega organizma, če tako spremenjeno vodo vanj vnesemo ali pridemo z njo v stik. Živa snov je sposobna občutiti fizične vplive, ki so daleč pod pragom občutljivosti tudi najbolj občutljivih instrumentov. V praksi to ugotavljamo z biološkim Allium testom, ki nam omogoča, da opazujemo vplive spremenjenih vodnih molekularnih asociacij in spremenjenih kotov vodikovih vezi na celico (natančneje na kromosome) kot osnovno enoto vsakega živega bitja.

Verjetno se tudi vam poraja vprašanje, v katerih situacijah je priporočljivo uporabljati vitalizator vode Hydronic? 

Na splošno velja, da vitalizator vode Hydronic nima omejitev glede področij in namena uporabe.

Tako ga brez težav lahko namestite na v vašo hišo, druge stanovanjske objekte, domove, poslovne prostore, rastlinjake, vrtove, sadovnjake, plantaže, na polja, gozdove, parke, v ribnike, jezera, ribogojnice, čistilne naprave. Prav tako je namestitev tehnologije Hydronic priporočljiva v hlevih, na farmah za živali, na športnih površinah, bazenih, igriščih za golf, vseh javnih infrastrukturah – nabrežjih, proizvodnji, industriji, energetiki, ekologiji, welnessu, lepotilnih salonih.

Hydronic/Tehnologija Hydronic ima izjavo o skladnosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št: PV 2016/778 in PV 2016/779