Tehnologije Poznik iščejo odgovore na najkompleksnejša vprašanja!

Tehnologije Poznik so plod notranjega vzgiba in nemirnega duha izumitelja Vilija Poznika, pripadajo pa človeštvu, ker jih deli z vsemi tako, da poziva k sodelovanju, preizkušanju in merjenju njegovih spoznanj … Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!

Sodelavci skozi čas

Vili Poznik se zaveda pomembnosti skupnega delovanja za višje dobro. Prav zato pri svojem raziskovanju k sodelovanju vedno vabi priznane in uveljavljene strokovnjake, ki s svojim znanjem pomembno doprinesejo k razvoju TP produktov.

PROF.DR. BUKOVEC PETER

Dr. Peter Bukovec je univerzitetni profesor kemije v pokoju. S komplementarnimi terapevtskimi metodami se ukvarja približno dvajset let. Zanimajo ga predvsem možnosti za dokazovanje učinkov delovanja teh metod ter možnosti za razlago teh učinkov. Da bi aktivno obvladal to področje, se je izšolal za opravljanje različnih komplementarnih terapevtskih metod, med drugimi je končal tudi triletno šolo za bioterapevte pri Marjanu Ogorevcu. Zadnjih osem let se intenzivno ukvarja z meritvami z GDV kamero ali po starem s Kirlianovo kamero, s katero lahko merimo biopolje ljudi in energetsko stanje različnih medijev, kot sta n.pr.: voda in zrak. Inštitut za elektrofotoniko iz Berlina, ki je vodilni evropski center za GDV tehniko, ga je pred leti povabil k sodelovanju v temeljnih raziskovalnih projektih, v katerih sodelujejo tudi Tehniška Univerza St. Petersburg, Univerza Lomonosov iz Moskve in Medicinska Akademija iz St. Petersburga. Razen aktivnosti na že uveljavljenih področjih uporabe omenjenih zgoraj, je pomemben rezultat tega sodelovanja ugotovitev, da lahko z GDV tehniko spremljamo zelo subtilne vplive okolja na medije kot sta voda in zrak, ter da lahko kvantitativno določamo ekstremno majhne koncentracije vodnih raztopin biološko aktivnih snovi. Pri svojem raziskovalnem delu je ugotovil pozitiven vpliv Informacijskih Tehnologij Poznik na človeški organizem in naravne procese. Prepričan je, da čas uveljavljanja širše uporabe teh spoznanj šele prihaja. V tem času sovpadajo nova spoznanja tudi z ugotovitvami vodilnega strokovnjaka na področju znanosti o vodi, profesorja Geralda Pollacka z Univerze Washington, ki jih je objavil v knjigi«The fourth Phase of Water«, objavljeni leta 2013, v kateri navaja množico eksperimentalnih podatkov, ki dokazujejo eksistenco četrte faze vode. Dokazi o obstoju četrte faze vode predstavljajo radikalno nov pogled na strukturo vode in njeno vlogo v biologiji.

DR. BRATKO FILIPIČ

Doktor Bioloških znanosti, zaposlen na Inštitutu za Mikrobiologijo in Imunologijo, Medicinska Fakulteta Univerza v Ljubljani, kot Znanstveni sodelavec. Raziskave opravlja predvsem na področju mikrobiologije, virologije in biotehnologije. Pomembno raziskovalno delo je opravljal kot nosilec Slovenskih raziskovalnih programov in nadgradil sodelovanje na mednarodnih medvladnih projektih ( v sodelovanju z Francozi, Madžari, Avstrijci, Hrvati … ). Usmerja se na različne predmete raziskav: Tkivne kulture, Interferoni, Virusi, Čebelji pridelki in Nekonvencionalne energije. Ravno na slednjem področju je zavzet in kompetenten raziskovalec tudi Informacijskih Tehnologij Poznik. Preizkusil – testiral je Informirane plošče in kartice »POZNIK« in potrdil, da njihova uporaba kaže povečano stopnjo preprečevanja rasti CaCo-2 celic in celic Hela. Prav tako pa je dokazal vpliv na indeks tumorigenosti in vitro ( = tumorigenic potencial in vivo ), saj pride do povečanja rasti celic pri zelo nizkih koncentracijah Ca. Njegove raziskave so potrdile, da uporaba Informacijskih Tehnologij Poznik povečuje tudi % Apoptoze celic CaCo-2 in Hela, ter povečujejo vrednosti NO. Opravljene aktivnosti so potrditev, da delujemo v pravi smeri in, da svet nekonvencionalnih energij daje dobra izhodišča za nadaljnje raziskave. Dr. Bratko Filipič s tem sodelovanjem dokazuje veliko profesoinalnost in sposobnost, preseganja obstoječih okvirov v iskanju popolnejših dogovorov na ključne procese življenja.

PROF.DR ZMAGO TURK

Prof.dr Zmago Turk je upokojeni predstojnik Instituta za fizikalno medicino in zaslužni profesor Univerze v Mariboru. Še vedno je predstojnik katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino na Medicinski fakulteti v Mariboru, kjer aktivno predava na več predmetih (rehabilitacija, medicina in šport, gerontologija) vključuje se v študijske programe Fakultete za zdravstveno nego in Pedagoške fakultete. Zapis literature v Cobissu presega tisoč zadetkov. Kot specialist fizikalne medicine in revmatologije je iskal vedno nove poti v rehabilitaciji in zdravljenju bolečine z metodami fizikalne medicine. Sprva se je izšolal v Pekingu na področju akupunkture in tradicionalne medicine, pozneje v Pragi dodal znanje iz manualne medicine. Skupaj z prim.dr.Barovičem je ustanovil tako imenovano Mariborsko šolo magnetoterapije. Tukaj je spoznal Vilija Poznika iz Celja in se navdušil nad njegovimi idejami na področju alternativnih metod diagnostike in zdravljenja bolezni. Raziskovalna ekipa, ki jo je vodil je skupaj s prof.dr.Fisherjem iz MF v Gradcu, je odprla pot v raziskavah idej Vilija Poznika. Raziskovali in objavljali so članke v domačih in tujih revijah ter sodelovali na kongresih doma in po svetu. Z idejami Poznika so seznanjali medicinsko srenjo, ki je pogosto gledala na ideje Vilija Poznika skeptično. Očitala jim je premalo raziskovalnih analiz, testiranj in metaanaliz v pristopu do produktov, ki jih je predstavilo podjetje Poznik. Smatrali so, da je potrebno komplementarne in tako imenovane alternativne metode sprejeti v kritično uporabo, preveriti pozitivne predvsem pa morebitne škodljive efekte nekaterih metod. Vili Poznik je vedno s spoštovanjem sprejemal pripombe zdravnikov, iskal nove sodelavce iz drugih področij kot so kemiki, fiziki, biologi in drugi strokovnjaki. Ti so po potrebi in po projektih dopolnjevali njegovo ekipo. Posebej zanimive so bile njegove ideje o informirani vodi in spremembi struktur celice in membrane pod delovanjem bio informacijskih vplivov. Praktično gre za bazične raziskave, ki bi znale vplivati tako na nastanek bolezni in posebej kot pomoč pri zdravljenju. Njegova hiša je bila vedno odprta za vse dobromisleče sodelavce. Od tam tudi ideja o ustanovitvi Združenja za integrativno medicino Slovenije. Prof. Turk je postal predsednik in član Evropskega borda za integrativno medicino v Berlinu na kliniki Charitee. Združenje poskuša ustanoviti zdravilsko zbornico, postaviti strokovno vodstvo, ki bi bilo povezava do ministrstva in zdravniških združenj. Zdravilci morajo odgovarjati za svoje postopke zato je potrebno uvesti strokovni nadzor predvsem pa preprečiti zlorabe na škodo bolnikov. Vili Poznik in njegov tim aktivno sodeluje v nastajanju te asociacije. Prof. Turk je član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu in tja prenaša s strokovno previdnostjo zamisli Poznik Vilija, njegove vizionarske poglede do zdravja. Njegovi okoljevarstveni pogledi daleč presegajo realno stanje v Sloveniji.

UNIV. DIPL. BIOLOG PETER FIRBAS

Peter Firbas, univ. dipl. biolog, iz zasebnega Laboratorija za rastlinsko citogenetiko z metodo Allium oziroma s čebulnim testom preverja tveganje okoljskih vzorcev,denimo pitne vode, za žive sisteme. Citogenetski del čebulnega testa je pokazal, da se z informirano vodo in z energijsko ploščico zmanjša genotoksičnost vode: zmanjšala se je poškodovanost kromosomov. "Kakovost vode se je v informiranem kozarcu izboljšala. Tudi raziskava energijskih oken je pokazala, da se genotoksičnost vode v prostoru z okni, ki nosijo energijsko ploščico, zmanjša. Zaradi univerzalnosti genskega koda živih organizmov," pripoveduje Peter Firbas, "so rezultati metode Allium, prenosljivi tudi na človeka." Dodaja še, da "človek seveda ni čebula, toda na celičnem nivoju in še posebej na nivoju celičnega jedra med čebulo in človekom ni razlike, saj je biokemijska sestava kromosomov čebule in človeka enaka. Celice vedno mutirajo, toda učinkovit imunski sistem jih lahko uniči. Slabše ko deluje naš imunski sistem, večja je verjetnost nastanka malignih tvorb. Zato je pomembno, da pijemo karseda kakovostno vodo."

JOŽE VETROVEC, NOVINAR, PUBLICIST, ČLAN RAZISKOVALNE SKUPINE HYDRONIC

Z Vilijem Poznikom Jože Vetrovec, urednik revije Misteriji, sodeluje že več kot dve desetletji in pol in pri vseh njegovih izdelkih, kot nam je povedal, je zanj najpomembnejše, da je njihovo delovanje preverjeno – dokazano. »Tu je tudi ključna vloga najinega sodelovanja, saj nisem nikoli zaupal le njegovim radiestezijskim meritvam (čeprav se je vedno pokazalo, da njegove trditve držijo). Da bi lahko o njegovih izdelkih pisal, sem hotel imeti zanesljive ,meritve, ki jih znanost priznava. Tu je bilo veliko težav, saj se je dogajalo, da so ugledni strokovnjaki potrdili delovanje po Poznikovih napovedih, a prepovedali objavo rezultatov raziskav, da se ne bi »osmešili« pred kolegi.

ASIST. MAG. MARJAN HRUŠOVAR, DR.MED. SPEC. MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA IN DRUŽINSKE MEDICINE

Dolgoletno sodelovanje na področju reševanja strokovnih vprašanj z Medicinsko opremo Poznik - Poznik d.o.o. idejnih rešitev pristopov pri tehnološki obravnavi strokovnih dilem in usklajevanju različnih gledanj posameznih področij znanosti. Pomembno je ne imeti odklonilnega odnosa do ugotovitev pridobljenih z nekonvencionalnim pristopom. Večina teh metod ne predstavlja nobenega rizika, utegne pa pridati svoj delež pri vsakodnevnih iskanjih najustreznejše pomoči pacientom. Težko je priti do bazičnih raziskav saj smo sami premajhni. Večje strukture pa so preveč vpete v finančne učinke rezultatov. Še največ aplikativnih možnosti dajejo v terapevtskem smislu pulzirajoča elektromagnetna polja nizkih frekvenc in nizkih jakosti v preventivnem smislu pa možnost pozitivnih informiranj predvsem vode. Potrebno je sprostiti kroženje tudi tovrstnih informacij in omogočiti, da bo vsak »za« ali »proti« imel svojo možnost preverjanj v širši strokovni srenji.

MARKO NABERGOJ, DR.VET.MED IN SMILJANA NABERGOJ, DR.VET.MED.

Sta lastnika in ustanovitelja ene izmed prvih treh zasebnih veterinarskih ambulant v Sloveniji! Sodelovala sta pri testiranjih izdelkov in tehnologij Poznik – Elmag, Hydronik, XX –YY. Veterinarsko ambulanto sva ustanovila leta 1996. Že od samega začetka delovanja poteka delo komplementarne veterine, kjer združujemo klasične metode z alternativnimi metodami (bioresonanca, homeopatija, bioterapija, eseni, prana). Z Vilijem Poznikom sodelujeva že vse od ustanovitve in je zelo pomembno vplival na naše delo z alternativnimi metodami terapij. Je izjemen kot človek in izumitelj. V testu s Hydronic tehnologijo, pri katerem smo sodelovali več let, se je ugotovilo, da tudi v intenzivni prašičereji, kjer brez dodatka antibiotikov in biostimulatorjev skoraj ne gre, lahko s Hydronic tehnologijo brez teh dodatkov zagotovimo zdrave prašiče, katerih prirastek ni nič manjši ali je celo večji kot pri klasični vzreji. Zelo vzpodbuden je bil test tudi pri kravah mlekaricah, ki so imele težave z boleznimi vimena. Tudi pri njih se je v testu s pomočjo Hydronic tehnologije stanje brez uporabe antibiotikov bistveno izboljšalo. Zaradi tega se vedno znova veseliva, ko vidiva Vilijeve nove izume, saj veva, da bo z njimi lahko ponovno pomagal mnogim pomoči potrebnim.

FIZIK DR. YURI YATSKO, DOKTOR FIZIKE IN PSIHOLOGIJE

Fizik dr. Yuri Yatsko, doktor fizike in psihologije, že deset let sodeluje z Vilijem Poznikom in ugotavlja, da je njegovo inovatorsko delo občudovanja vredno. Dolga leta samostojno razvija in nadgrajuje svoje znanje, ustvarja inovacije in blagovne znamke, posledično pa tudi krepi prepoznavnost Slovenije v tujini. "To, kar dela Poznik Vili, ni čarovnija. Gre za mlado znanstveno področje znanosti, ki obstaja komaj petnajst let, vendar se vse bolj razvija in postaja trend," poudarja dr. Yatsko. "Z informacijsko tehnologijo lahko spremenimo materijo (voda, zrak …) tako, da pozitivno vpliva na naše počutje, razpoloženje in zdravje. Z informiranjem je mogoče nevtralizirati negativna sevanja in informacijsko onesnaženje, ki ga – v nasprotju z merljivim kemičnim onesnaženjem – še ni mogoče nadzirati. Škodljive vplive imajo mobilni telefoni, saj njihovo sevanje, ki deluje na finih ravneh, poškoduje gensko strukturo. Dolgoročne posledice takšnega sevanja bo pokazal šele čas. Škodljivo je tudi onesnaženje, ki nastane pri skeniranju črtne kode. Raziskave so pokazale, da ima informacija, ki jo čitalnik kode pošlje v izdelek, škodljive učinke, saj spremeni naravo izdelka. O informacijskem onesnaženju se ne govori veliko, vendar v najvišjih akademskih ustanovah, že potekajo številne raziskave, na njihove ugotovitve pa bomo morali še nekaj časa čakati." Za konec pa pove še, da vse več držav posveča pozornost informacijski tehnologiji in se usmerja k njeni uporabi v praksi, saj ponuja učinkovite in cenejše rešitve za številne sodobne probleme, ki bodo v prihodnosti še bolj pereči, od kakovosti vode in zraka do preprečevanja toče, suš, pozeb …

UNIV. DR. PROF. IGOR KONONENKO

Prvi, ki je upal javno razgrniti svoje ugotovitve, je bil dr. prof. Igor Kononenko. Šele testi na celicah pa nam nedvoumno dokazujejo, kako lahko s povsem preprostimi Poznikovimi izdelki, kot so kozarci, vrči, filtri ..., bistveno zmanjšamo tveganje za obolenji, tudi tistimi najhujšimi. Ljudje, ki sami skrbijo za svoje zdravje, ki ne čakajo le na brezplačne škatlice pisanih farmacevtskih izdelkov, vedo, kaj pomeni preprečiti ali vsaj zmanjšati nasilje iz okolja – vse večje informacijsko onesnaževanje. Glavoboli, slabosti, slaba volja, pretirana zaskrbljenost, mlahavost uma in telesa ter številni nerazložljivi bolezenski znaki so naš vsakdan in najmanj, kar lahko storimo, je, da preprečimo, zmanjšamo ali omejimo škodljive vplive. Žal večina informacij, ki nas zadevajo z vseh koncev, poruši molekularni sistem vode v naših telesih. Poznikovi izdelki pa, rečeno na grobo 'popravljajo prav to vodo'.

PROF. DR. SCI. BORIS LAPTEV

Prof. dr. sci. Boris Laptev, fiziolog in farmakolog, je z Poznik Vili sodeloval pri več raziskavah. Njegovo podjetje Nove tehnologije je testiralo vpliv USB-ključka za zaščito pred sevanjem računalnika in energijsko ploščico za okna. Opravili so več testov: fizikalno-kemično testiranje (vpliv na strukturo vode ter rast in obliko kristalov vode), biološko testiranje (vpliv na kaljenje semen), nelinearno frekvenčno diagnostiko Metatron s katero so ugotavljali vpliv na zdravstveno stanje ter diagnostiko Voll za oceno vpliva na energetsko stanje. Prof. dr.sci. Laptev je povedal, da rezultati potrjujejo pozitivno delovanje tako energijske ploščice kot USB-ključka. Meritve z diagnostiko Voll so po eni uri dela z računalnikom, opremljenim z zaščitnim USB-ključkom, pokazale, da so izbrani parametri (delovanje organov, krvni tlak, srčni utrip, zunanji del bioenergijskega polja, meridijani, povezani z delovanjem možganov) bolj usklajeni, manjša pa je bila tudi napetost organizma.

DR. ADOLF MOŽE

Vpliv izdelkov Poznik Vili je skupaj s sodelavci preučeval tudi kemik dr. Adolf Može. Pri tem je uporabil GDV-elektrografijo (Gas Discharge Visualization), bolj znano kot Kirlianova kamera ter fotonsko kamero slovenske izdelave. Povedal je, da so se "pri vseh Poznikovih izdelkih pokazali pozitivni učinki na človeški organizem. Tudi meritve vode z obema metodama so pokazale izboljšanje njene kakovosti in s tem ugoden vpliv na človeški organizem." Kot je povedal dr. Može se je za sodelovanje z Poznik Vilijem odločil predvsem zaradi lastnega zanimanja za napredek znanosti in tehnologije. "Še posebno zanimivo je dejstvo, da razlaga delovanja teh izdelkov in naprav sega na same meje znanosti zato obenem iščemo tudi primerne odgovore za izmerjene rezultate. Izdelki in naprave, ki jih izumlja in izdeluje Poznik Vili, pomenijo novo uporabo informacijske tehnologije v praktične namene. Tudi sam uporabljam vrsto njegovih izdelkov, denimo zaščitni USB-ključek, informirane kozarce …"

Stokovnjaki, zdravniki in znanstvena stroka s katero sodelujemo skozi leta:

Terapevti in ostali posamezniki s katerimi smo sodelovali in še sodelujemo:

Ustanove s katerimi sodelujemo: