Tehnologije Poznik iščejo odgovore na najkompleksnejša vprašanja!

Tehnologije Poznik so plod notranjega vzgiba in nemirnega duha izumitelja Vilija Poznika, pripadajo pa človeštvu, ker jih deli z vsemi tako, da poziva k sodelovanju, preizkušanju in merjenju njegovih spoznanj … Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!

Tehnologije Poznik

Tehnologije Poznik so plod več kot 40-letnih raziskav Vilija Poznika, ki mu mnogi pravijo slovenski Nikola Tesla. Vsi njegovi izumi temeljijo na združevanju interdisciplinarnih znanj in izkušenj iz prakse, ki še vedno veljajo za najkvalitetnejši vir dognanj. Skozi leta so tako nastajale različne tehnologije, ki delujejo komplementarno - bistvo je namreč v združevanju Tehnologij Poznik, ki rešujejo številne težave in pospešeno dvigujejo kvaliteto ravni življenja.

Vili1

O AVTORJU - VILI POZNIK

Vili Poznik velja za nepopravljivega entuziasta znanosti - a z lastno mero skepticizma. Prav to mu že celo življenje omogoča, da vedno znova dosega sicer nepredstavljiva dognanja, iz katerih nastajajo izumi, ki pomagajo ljudem na vseh področjih njihovega delovanja. Moto, ki se ga pri svojem ustvarjanju drži Vili, temelji na dokazljivosti delovanja in zato v vse svoje izume verjame neomajno in brezpogojno.

Komu so namenjene Tehnologije Poznik ?

Vili Poznik je svoje življenje posvetil izumom, ki pomagajo izboljšati njihovo življenje. Zato so vse tehnologije namenjene VAM, ki to v tem trenutku berete, in skušate zbrati čim več informacij, s katerimi se boste prepričali, kako vam lahko Vilijevi izumi pomagajo.

Tehnologije Poznik - neizčrpen vir energije

Za pravilno razumevanje Tehnologij Poznik potrebujete predvsem svoboden duh, odprtost do novih spoznanj in željo po vseživljenjskem učenju. Zaradi močnih energij, ki jih Tehnologije Poznik oddajajo, so tovrstne vrednote izjemno pomembne za pravilno uporabo in najboljši izkoristek produktov. S Tehnologijami Poznik se uravnava toliko področij človekovega delovanja, kot do sedaj ni uspelo če nobeni drugi znanstveni vedi.

Informirani izdelki v vsakdanji rabi…

Poenostavljeno bi tako lahko rekli, da so informiranemu izdelku dodane informacije, ki imajo na nas pozitiven vpliv. To storimo tako, da izbrane informacije s pomočjo orgonskih topov prenesemo v izdelek. Takšen kozarec informira vodo, ta pa sprejme in ohrani informacije, s čimer se spremenijo tudi njene lastnosti. Ko zaužijemo informirano vodo, s tem informirano tudi svoje telesne celice in jim damo določen ukaz. Tako lahko voda vitalizira naše telo, nam pomaga premagovati stres ali celo shujšati. Predvsem pa je pomembno to, da je takšna voda živa, kakovostnejša. Podobno deluje vitalizator vode Hydronic, naprava, ki jo namestimo na vodovod in tako nato informira vodo v vsej hiši. Za to napravo je raziskovalna skupina Hydronic, ki so jo sestavljali Vili Poznik, raziskovalec vode Vili Turšič, urednik revije Misteriji Jože Vetrovec, zdravnik Vlado Magajna in elektronik Franc Resnik, leta 2000 na ameriškem sejmu inovacij v Pittsburghu prejela priznanje za najboljši izum na področju ekologije. Takšna voda, ki ji Poznik pravi živa voda, pozitivno deluje tudi na rastline in živali.

Kako deluje informiranje izdelkov?

Osnovno razlago za informiranje nam pojasnjuje fizik, dr. Yuri Yatsko, ki pravi, da vse, kar nas obdaja, nosi določeno vibracijo. Vibracije je mogoče posneti in jih prenesti na drug objekt. Že v prejšnjem stoletju so razvili tehnologijo, ki to omogoča – orgonski top oz. sevalnik. Pri tem skorajda ni omejitev, saj je mogoče prenašati tako misli in želje, kot tudi delovanje zdravil …

Intervju s Poznik Vilijem - Zgodovina

Tekst: Miša Čermak, foto: Šimen Zupanči

Videti delovne prostore svetovno priznanega slovenskega inovatorja Vilija Poznika, ki ga imajo nekateri za slovenskega Teslo, je doživetje. Vse se giba, kroži, sije in seva, oregonski topi informirajo neprestano in marsikaj: steklenice in kozarce (proti stresu, za hujšanje, za oživljanje vode); kemične svinčnike, ki preverjeno pomagajo otrokom k boljši koncentraciji; pladnje in podstavke, ki oživljajo hrano in pijačo; nalepke, ki simulirajo zdravilen čebelji pik in zdravijo (zdaj zdaj, prvi Vili, bo shodil paraplegik!); zaščito Norad za mobilne telefone; napravo Elmag, ki pomaga pri premnogih zdravstvenih težavah; vitalizator vode Hydronic… Za svoje inovacije je dobil številne domače in mednarodne nagrade, njegove izdelke so preverjali tako domači kot tuji znanstveniki, tudi prof. dr. Anton Jeglič in dr. prof. Igor Kononenko. Pomoč ljudem ostaja Vilijevo vodilo tudi pri osemdesetih: ne le, da že štirideset let izboljšuje našo vodo, zrak, hrano in zdravje, njegova prioriteta ostaja tudi pomoč revežem!

Da ima zdaj, ko koraka v enainosemdesetem spet osemnajst let se je pošalil Vili Poznik, človek, ki je preživel dve vrsti raka, ravnokar pa tudi težko pljučnico. Malce bled je še, toda volja do življenja, želja po pomoči trpečim, po ozaveščanju ljudi in vizionarskem snovanju kar kipijo iz njega. Nič mu ni težko poizkusiti in preizkusiti, odprt je za vse predloge in pobude, ki pomagajo ljudem in naravi. No, tudi njemu pomagajo pri delu prijatelji, recimo Vinko Žgajnar, ki je med pogovorom ljubeznivo pojasnil delovanje kake inovacije, pa hčerka Mojca in mnogi neimenovani. V štirideset let dolgem delu in ustvarjanju z energijami, prenosom informacij in neštetih inovacijah bi sam težko zmogel vse!

Z dokazi prepričan skeptik. Kovinostrugarja Vilija je od nekdaj zanimalo tisto, česar se ne da narediti. “Vedno nekaj novega, ja, to me je zanimalo, delali smo tudi medicinsko opremo za fizioterapijo – to so bili bolj mehanski izdelki z dodatkom energije, pobrali smo vse nagrade in priznanja po svetu. Veste, takrat, v osemdesetih, še v nekdanji Jugoslaviji, smo sodelovali z VMA (vojno medicinska akademija) v Beogradu, delali smo raziskave sedem let in pol. Da bi rezervisti, ki jih vpokličejo, zdržali štirideset kilometrski marš: izpadlo jih je namreč šestdeset odstotkov zaradi žuljev, no, pa smo jim pomagali z vtisnjenimi informacijami, napravo Elmag.” In šli z njo tudi v tujino, a jih je tam, pove slikovito, “odžagala farmacija. Toda že takrat smo naredili zaščito za mobilne telefone Norad: zdaj so že ugotovili, da sevanje mobilnih telefonov povzroča raka na nebu, tudi tumorje na možganih po petnajstih letih vsakdanje uporabe,” razlaga, ko me še vedno zanima, kaj ga je potegnilo v svet informiranja. “Veste, jaz ne čutim, meriti moram, ker nimam tiste moči čutenja.” Tudi proti radiesteziji in uporabi nihala, ki mu je že dolgo zvest sopotnik, je bil zelo dolgo, ker, “le kako naj bi z ubogim nihalom nekaj izmeril? A je to delal moj sin, norčeval sem se in ne vem kako in zakaj je naenkrat potegnilo tudi mene: začel sem meriti in želel preverjanje, pa smo dajali naše informirane izdelke preverjati na Inštitut Jožef Štefan k prof. Jegliču, pa na vse možne druge teste, tudi s kirilianovo in fotonsko kamero.” Ja, šele skozi lastne izkušnje, šele takrat, ko je poskusil, je Vili, prepričan skeptik, verjel. “Opazoval sem naravo skozi svoje delo: z informirano vodo so se rože drugače obnašale, tudi mravlje. A ne le z informirano vodo, prešel sem tudi na steklo.” Z nihalom ne informira, torej ne prenaša informacij, uporablja ga zgolj za merjenje, ne za prenašanje informacij, le-te prenaša z orgonskim sevalnikom/topom, toda znanje je črpal od mnogih ljudi. “Na moji poti so mi pomagali mnogi tuji znanstveniki, zdravniki z informacijami – takrat se mi je marsikatero predavanje zdelo malo blesavo, res, a zapustili so mi tudi vedenje, občutek.” Od takrat gre njegova raziskovalna in inovatorska pot navzgor in še bolj na široko, stene, polne domačih in tujih priznanj so samo potrditev odličnosti ustvarjanja Vilija Poznika.

Ko ga povprašam, kaj vse je poleg znanih kozarcev, pa zaščite za telefon še ustvaril, zavzdihne. “Oh, tega je tako veliko!” in pojasni, da pozabi na veliko izdelkov, ki jih je ustvaril. Na pomoč priskoči z razlago prijatelj in sodelavec Vinko Žgajnar. “Elektromagnetno valovanje je Vili razumel mnogo pred časom, zato je tudi naredil Elmag za jugoslovansko armado: napravo je naredil zato, da bi hitro sanirala utrujenost. Na tej osnovi je Vili videl, da lahko z reguliranjem frekvenc vpliva tudi na zdravstvena stanja, na izboljšanje počutja. Zato je Elmag nastal kot zelo sofisticirana naprava, zelo majhna, zelo uporabna, vsak jo lahko ima pri sebi – no, danes pa ves svet uporablja to napravo.” Kaj pa zaščita za mobilne telefone? “Vili je zaznal, da šifra delovanja, ki se sproža pri delovanju mobilnega telefona, škodi telesu, kadar gre za pretirano uporabo: je edinstvena zaščita, ker bazira na temeljnem spoznanju, na obnašanju vode, ki nas strukturira.” No, saj vemo, da naša telesa sestavlja vsaj sedemdeset odstotkov vode in da voda prejema informacije res z lahkoto, v to so se prepričali tudi znanstveniki. “Tako je. Norad zaščita za telefon deluje tako, da poveča biopolje človeka: ko se človek neha pogovarjati po telefonu, informacije, zapisane v zaščitni nalepki, omogočajo, da se hitreje vzpostavi normalno stanje. Človek je takoj uravnovešen, v krajšem času so odpravljeni negativni odkloni, ki jih povzroča uporaba telefona.” Razumem, da se je iz Elmaga porodila ideja za zaščito telefona, toda kako je prišel do vitalizatorja vode, žive vode, za katero pa že vemo, da je vir življenja in zdravja, vrtam naprej, do izničenja škodljivega delovanja črtnih kod na izdelkih? “Ne zanima izdelovanje stvari, ki jih lahko naredijo tudi drugi. Zanima me tisto, česar drugi ne zmorejo,” pravi. “Ko ‘od tam gori’ dobim zamisel za inovacijo, se mi vedno pokaže tudi pot do njene uresničitve.” Žalosti ga le, da slovenska podjetja in uradna slovenska znanost premalo zaupajo v inovacije s tega mladega znanstvenega področja, ki veliko obeta.

Za tretje tisočletje, za ekologijo. Vili pri svojem delu posega na področje fizikalne medicine in informacijske tehnologije, ki ima temelje v kvantni fiziki, vsi, tudi znanstveniki pa seveda opažamo, da se temu znanstvenemu področju se v prihodnje obeta velik razmah, tako ga že imenujejo tehnologija tretjega tisočletja. Ena od že omenjenih tehnologij, ki se uporabljajo v procesu, je tehnologija Hydronic, ki bazira na spoznanju, da je voda nosilec informacij, ki jih prejme iz okolja in je v Pittsburghu prejela priznanje za najboljši izum na področju ekologije. “Poznamo hišni Hydronic, ki ga namestimo na pipo in tistega za rastline, živali, tudi beton. S posebnimi postopki je mogoče vplivati na ogljikove vezi in s tem na molekule v raztopinah, da spremenijo svoje lastnosti: snovi, raztopljene v vodi sicer ostanejo, spremenijo pa se njihovi učinki. To je predvsem pomembno pri odpravljanju posledic, ki jih pušča za seboj intenzivno kmetijstvo: ostanki farmacevtskih spojin, pesticidov, herbicidov, fungicidov in drugih, ki negativno vplivajo na rastline, živali in škodujejo tudi človeku.” Torej je takšna obdelana voda, ki vsebuje tudi ostanke farmacevtskih spojin, izboljšana. »Spremenjena molekularna struktura vode in v njej raztopljenih snovi deluje na živa bitja drugače, veliko manj ali pa sploh ne škoduje živim bitjem.« Voda je podobna kvaliteti vode na izvirih, torej je precej blizu živi vodi, ki jo ponuja neonesnažena narava, vodni kamen se ne nabira, kar prinaša veliko koristi.” Da niti ne razglabljamo, kaj vse to pomeni za človeka, za rastline in za živali: kadar zalivamo rastline, imajo manj škodljivcev, plodovi so zreli, večji in dlje časa ohranjajo svežino. Če rečem po domače: imajo več energije in jo tudi več oddajajo!” Tudi na testnih farmah, kjer uporabljajo živo vodo, so rezlultati izjemni. “Živali niso bolne, prašiči so zaužili dvajset odstotkov manj hrane in imele večji prirastek na račun boljšega metabolizma, večjega miru, gnojevka smrdi sedemdeset odstotkov manj – ja, zaradi dobrega metabolizma! Seveda ta voda izboljšuje imunski sistem.” In naštevata dobre lastnosti, ki se pokažejo ob uporabi Hydronica v industriji, tudi tekstilni! – skorajda preveč za naštevanje. Povsem jasno je, da izdelkov ne reklamira, da je Vilijev namen ozaveščanje in delovanje v skupno dobro. Prav temu je namenjeno Vilijevo neumorno razlaganje in izobraževanje ljudi skozi desetletja – zaveda se, da vsak izmed nas z odgovornim ravnanjem prispeva svoj kamenček v mozaiku boljšega vsakdana. Zato ustvarja, raziskuje, informira izdelke, ki izboljšujejo kakovost vode, zraka in hrane, izboljšujejo počutje in zdravje ter naše energetsko stanje.

Škodljive črtne kode. Težko je razložiti, kako dela, kako informira, a Vili pravi ima napravo, ki zna prebrati tisto, kar sam ne utegne. Tam dobi informacije, ki jih potrebuje. V njegovi bazi je preko 300.000 informacij, te informacije, pravzaprav tiste, ki jih nekdo potrebuje, usmeri v želeno delovanje skozi nosilce informacij (informirane plošče, Hydronic). Vilijevo veliko znanje in spoznanje pa je, da obvlada samoregulativo, torej doziranje, preprosteje povedano, da ve, koliko in kaj kdo potrebuje. »Berem z roko in merim z nihalom. Te informacije lahko usmerim tako v kozarce kot podstavke, pravzaprav kamorkoli.« Ukvarja se tudi z zaščito pred informacijami, ustvaril je tudi usb ključ za zaščito računalniku. »Ščita med neko napravo in človekom ni, čeprav ga potrebujemo, naše informacijske tehnologije pa delujejo tako, da povečajo obrambno sposobnost živega bitja, torej človeka: molekula vode v nas ob informaciji zavibrira na nenormalen način, spreminja procese v telesu, lahko zbolimo. Ker voda v nas, molekule vode niso več takšne, kot jih potrebujemo, ampak nam povzročajo težave, kajti imunski sistem mora najprej uravnati neravnovesje, ki se pojavi. Ali če povem drugače: je približno tako, kot da bi pili zastrupljeno vodo – no, informiran usb ključek nas zaščiti tako, da poveča človekovo biopolje, bolj razumljivo rečeno, ‘razstrupi’ ‘zastrupljeno’ vodo v telesu.« Odveč je pripomniti, da so vsa delovanja Poznikovih inovacij preverjena tako doma kot v tujini, drži tudi, da smo z uporabo informiranih izdelkov bolj sproščeni, samozavestni, umirjeni. Kaj pa črtne kode, s katerimi je opremljen vsak izdelek, ki ga kupimo in na škodljivost katerih opozarja Vili že nekaj let? Ne samo, da opozarja, tudi pokazati in dokazati želi: s fotografom sama preizkusiva reakcijo najinih teles na skeniranje črtne kode s preprostim mišičnim testom in Vilijevim nihalom. Rezultat škodljivosti izdelka potrdi fotografova boleča roka, kajti mišice, torej telo samo, zelo nazorno z reakcijo ‘pokaže’, kaj mu ustreza in kaj ne. Črtne kode ne vplivajo dobro, šele kot Vili izdelek postavi na z informacijami napolnjeno ploščo in ponovimo teste, je telo spet zadovoljno, mišice so spet močne.

“Zdaj se ukvarjamo samo še z informacijami,” razlaga Vili. “Naša največja želja je, da bi z informacijskimi tehnologijami tako vplivali na dogajanje v naravi, da bi bil človek, ki bi bil deležen teh pozitivnih sprememb v okolju, bolje živel in bi bil fizično, mentalno in duhovno bolj zdrav, bolj sprejemljiv sebi in drugim.” To pomeni, da bi si človek za prvo pomoč, no, lahko rečemo tudi za ‘berglo’, lahko izbral informirano ploščo, ki bi izničila črtne kode (“Le kaj pomaga bio vzgojena solata, če jo kupite v trgovini, kjer jo opremijo s črtno kodo?!), živo vodo, zaščito za računalnik; tako bi se zgodile koristne spremembe za človeka, za živali, za rastline. “Uspeli smo tudi informirati nalepke s čebeljim pikom – ta terapija s piki je znana. Uspelo nam je zajeti lastnost čebeljega strupa, jo zajeli v kodo in prenesli na nalepke. Zelo učinkovite, uspeli smo združiti dve tehnologiji, api terapijo in informacijske tehnologije Poznik!” Preverjeno deluje pri poškodbah, revmatizmu, bolečih menstruacijah, revmi – področja pomoči se širijo, tudi zdravniki v petindevetdesetih odstotkih potrjujejo učinkovitost!

Do kam bo še segel Vili Poznik s svojim vizionarstvom ne ve niti sam. A ostaja skromen in mirno lahko pritrdim glasu ljudstva, ki pravi, da je zelo samozavesten, ni pa samovšečen. V sebi ima veliko skepse, toda ko se sam prepriča, da nekaj deluje, da je v skupno dobro, si želi, da bi to izvedeli tudi drugi ljudje. Tudi zato želi, da ga preverjajo strokovnjaki, da testirajo njegove informirane izdelke znanstveniki, zdravniki in uporabniki. “Za skupno dobro vseh nas!”

Podpis: “Skeniranje črtne kode s prenosom svetlobnega snopa povzroči velik prenos informacij in tega kaotičnega prenosa so deležna tudi živila, v katerih je voda. Po tem, ko zaužijemo takšno hrano, ima imunski sistem težave z uravnovešanjem, zato smo po zaužiti hrani utrujeni, namesto da bi nas napolnila z energijo.”