Rezultat delovanja prenesenih ali usmerjenih informacij, ukazov ali želja je možno izmeriti s pomočjo radiestezije, s pomočjo Kineziologije (mišični test) ali s katero izmed metod kjer se uporablja različne aparature ali postopke.
Nekatere izmed njih se po svetu vse več uporablja in so uveljavljeni. Govorimo o Kirlianovi kameri, ki jo danes izboljšano imenujemo GDV kamera. Zelo uporaben je tudi Allium ali po domače čebulni test, potem se vse bolj uveljavlja metoda Darkfield (pregled sveže kaplje krvi pod mikroskopom v temnem polju) in še več je različnih metod, ki dajejo odgovore na to kakšne spremembe in rezultate lahko merimo kot posledica delovanja informacijskih tehnologij Poznik.