Ploščica za boljše počutje v bivalnem prostoru

35.00

Ploščica za boljše počutje v bivalnem prostoru

35.00

Energijske ploščice, ki so izdelane in informirane po postopku informacijskih Tehnologij Poznik (TP), sprožijo v prostoru procese, ki zraku in vodi vračajo naravne lastnosti.

Energijske ploščice so nosilec informacijskih kod – te pa vplivajo na spremembe vode in zraka v prostoru in tako vplivajo na počutje ljudi, živali in rastlin. Izboljša se počutje, manj smo utrujeni in zmanjšajo se negativni vplivi elektro onesnaženja, ki ga povzročajo naprave.

Spodbujajo torej umiritev, sproščenost, prijetno počutje, svež zrak, mir, mišično sproščenost, umsko sproščenost. Namestimo jih na okna dnevnih prostorov, pisarn, obratovalnic in povsod drugod, kjer želimo vplivati na aktivne procese.

TESTIRANJE ENERGIJSKE PLOŠČICE
Informirano energijsko ploščico so na Inštitutu BION februarja 2022 testirali na petnajstih testnih osebah, in sicer nameščeno na MIKroventov lokalni prezračevalni sistem; testirali so energijski vpliv na človeški organizem. Merili so več fizioloških parametrov, ki temeljijo na srčnem ritmu, mišični aktivnosti, električni prevodnosti kože, ritmu dihanja in temperaturi na prstu roke. Za merjenje omenjenih parametrov so uporabili napravo Biosignalsplux.
Ugotovili so, da energijska ploščica, nameščena na MIKrovent sistem, spremeni, okrepi njegovo delovanje:

– Na globinsko psihološki ravni (podzavest), ki jo v največji meri predstavlja parameter »električna prevodnost kože«, ploščica za petnajst odstotkov okrepi učinek MIKrovent sistema, pri čemer je delovanje obeh tu izrazito sproščujoče.

– Na ravni vegetativnega in somatskega telesnega sistema ploščica deluje poživljajoče v povprečju za sedemdeset odstotkov.

Tako pri vegetativnem kot pri somatskem sistemu deluje ploščica v sklopu MIKrovent delujočega sistema izravnalno na vpliv drugega. To pomeni, da daje organizmu širšo zmožnost uravnavanja fizioloških procesov (homeostaze) in s tem prilagajanja na dražljaje okolja. To pomeni, da je dodatek ploščice na MIKrovent sistem primeren za delovna okolja, kot so šole, pisarne, tovarne, dnevne sobe in podobno, kjer je potrebno, da si buden in čuječ.