INFORMIRANJE Z MISLIJO

Meritve števila fotonov, ki se sproščajo iz vode z dodanim peroksidom, so pokazale, da informiranje vode vpliva na zmanjšanje števila fotonov. Pokazale so tudi, da je možno vodo informirati že z mislijo prek mobilnega telefona. Niso pa razjasnile mehanizma, po katerem poslane informacije vplivajo na povečanje števila fotonov oziroma na kemijsko reakcijo, pri kateri se sprošča svetloba.

Close Menu
×

Cart